• Image Seven
 • Image One
 • Image Three
 • Image Four
 • Image Two
 • Image Five
 • Image SixImage Eight
 • Image Nine
 • Image Ten
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

เว็บนี้ใช้งานได้ดีบน Google Chrome ดาวน์โหลด Google Chrome

QR Code วาสุกรี


จำนวนครั้งที่เข้าชม
  


ผ.ศ. สุรพล สังฆโสภณ
ผ.อ. กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี

กำหนดการวาสุกรีงานบริการ
ประกาศจากงานอาคารสถานที่

ประกาศจากงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศจากงานรักษาความปลอดภัย กบว.ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2556 เป็นต้นไป
นักศึกษาที่นำรถเข้ามาจอดภายในมหาวิทยาลัยฯ จะต้องติดสติ๊กเกอร์ผ่านเข้า-ออกตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ขั้นตอนการขอสติ๊กเกอร์
1.รับอบบคำขอได้ที่ป้อม รปภ.(กลาโหม)
2.ยื่นเอกสารหลักฐาน (สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษาและสำเนาทะเบียนรถยนต์-รถจักยานยนต์) ได้ที่ห้องบริการ (ห้อง 3105)
ข่าวอื่นๆ


กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3  ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-252-392  โทรสาร 035-252-393
www.rmutsb.ac.th