• Image Seven
 • Image One
 • Image Three
 • Image Four
 • Image Two
 • Image Five
 • Image Six
 • Image Eight
 • Image Nine
 • Image Ten
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

เว็บนี้ใช้งานได้ดีบน Google Chrome ดาวน์โหลด Google Chrome

QR Code วาสุกรี


จำนวนครั้งที่เข้าชม
  


ผ.ศ. สุรพล สังฆโสภณ
ผ.อ. กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี

กำหนดการวาสุกรีงานพัสดุ
ประกาศประกวดราคา

ประกาศจากงานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน ๒๓ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค ...ดาวน์โหลด...ประกาศจากงานพัสดุ

ยกเลิก!!! ประกาศ จ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปี ๒๕๖๑ ...ดาวน์โหลด...ประกาศจากงานพัสดุ

ประกาศร่าง จ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปี ๒๕๕๙ ...ดาวน์โหลด...ประกาศจากงานพัสดุ

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารชั้นล่างเจ้าพระยา ครั้งที่ ๒ ...ดาวน์โหลด...

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โปรเจคเตอร์ 22 เครื่อง) ...ดาวน์โหลด...ประกาศจากงานพัสดุ

ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ ...ดาวน์โหลด...

ประกาศร่างขอบเขตงานประกวดราคาฯ ...ดาวน์โหลด...ประกาศจากงานพัสดุ

ยกเลิก!!!ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่าย ระบบไฟฟ้า รักษาความปลอดภัย
ห้องปฎิบัติการ อาคาร 20 ศูนย์นนทบุรี (ครั้งที่ 2)
...คลิกดูรายละเอียด...ประกาศจากงานพัสดุ
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงอาคารชั้นล่าง อาคารเจ้าพระยา
...คลิกดูรายละเอียด...ประกาศจากงานพัสดุ
ประกาศประกวดราคาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการตลาด
...คลิกดูรายละเอียด...ประกาศจากงานพัสดุ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบเครือข่าย ระบบไฟฟ้า
และระบบรักษาความปลอดภัย ...คลิกดูรายละเอียด...

ข่าวอื่นๆ


กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3  ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-252-392  โทรสาร 035-252-393
www.rmutsb.ac.th