• Image Seven
 • Image One
 • Image Three
 • Image Four
 • Image Two
 • Image Five
 • Image SixImage Eight
 • Image Nine
 • Image Ten
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

เว็บนี้ใช้งานได้ดีบน Google Chrome ดาวน์โหลด Google Chrome

QR Code วาสุกรี


จำนวนครั้งที่เข้าชม
  


ผ.ศ. สุรพล สังฆโสภณ
ผ.อ. กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี

กำหนดการวาสุกรีแผนที่


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรราชมงคลสุวรรณภูมิคลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

ข่าวอื่นๆ


กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3  ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-252-392  โทรสาร 035-252-393
www.rmutsb.ac.th